گرفتن پارامتر کنترل کننده غلتک عمودی قیمت

پارامتر کنترل کننده غلتک عمودی مقدمه

پارامتر کنترل کننده غلتک عمودی